همایش کوهپیمایی کونگ فو کاران شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش ۲۷ مهر ۱۳۹۷

همایش کوهپیمایی کونگ فو کاران شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

همایش کوهپیمایی کونگ فو کاران شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

بایگانی‌های کوهنوردی - ورزش کوهبنان
کوهپیمایی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

کوهپیمایی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت

کوهپیمایی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت

کوهپیمایی بانوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت ۳۰ تیر ۱۳۹۷

کوهپیمایی بانوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت

کوهپیمایی بانوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت *روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*

همایش کوهپیمایی همگانی ۱۷ تیر ۱۳۹۷

همایش کوهپیمایی همگانی

همایش کوهپیمایی همگانی

همایش کوهپیمایی دختران جوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

همایش کوهپیمایی دختران جوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان

همایش کوهپیمایی دختران جوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان برگزارشد.

همایش کوهپیمایی کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت برگزار شد. ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

همایش کوهپیمایی کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت برگزار شد.

همایش کوهپیمایی کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت برگزار شد.

صعودبه بلندترین قله پابدانا ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

صعودبه بلندترین قله پابدانا

  کوهنوردی هفته نوزدهم جمعه۹۶/۱۲/۱۸ صعودبه بلندترین قله پابدانا قله هشونی ۱۲همنورددراین برنامه حاضر بودند وعده ما هرصبح جمعه    

کوهنوردی هفته هفدهم  جمعه۹۶/۱۲/۴  به ارتفاعات دندونیه  باب بلوچی رشک سفلی ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

کوهنوردی هفته هفدهم جمعه۹۶/۱۲/۴ به ارتفاعات دندونیه باب بلوچی رشک سفلی

کوهنوردی هفته هفدهم جمعه۹۶/۱۲/۴ به ارتفاعات دندونیه باب بلوچی رشک سفلی

صعود کوهنوردان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

صعود کوهنوردان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان

صعود کوهنوردان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به قله هشونی به مناسبت دهه فجر وبه همت نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجرد

کوهپیمایی عمومی به مناسبت ایام الله دهه فجر ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

کوهپیمایی عمومی به مناسبت ایام الله دهه فجر

به مناسبت گرامی داشت ایام الله دهه فجر کوهپیمایی عمومی درشهرستان کوهبنان برگزار شد و تعداد زیادی از ورزشکاران در هوای سرد زمستانی به کوهپیمایی عمومی پرداختند.

کوهپیمایی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد. ۰۲ آبان ۱۳۹۶

کوهپیمایی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد.

کوهپیمایی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد.

کوهپیمایی دختران نوجوان ورزشکاربه مناسبت ۱۲بهمن ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

کوهپیمایی دختران نوجوان ورزشکاربه مناسبت ۱۲بهمن

همایش کوهپیمایی دختران نوجوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت گرامیداشت ورودامام (ره) به میهن اسلامی و به همت کمیته ورزش همگانی اداره ورزش وجوانان برگزار گردید .  

کوهپیمایی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان در اولین روز هفته سلامت ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

کوهپیمایی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان در اولین روز هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان در اول…