گل افشانی قبور شهدا به مناسبت ایام الله دهه ی فجر ورزشکاران شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام الله دهه ی فجر به اتفاق مربیان در گلزار شهدا واقع در امامزاده سید سلیمان (ع )حضور پیدا کردند وبار دیگربا شهدا وامام شهدا تجدید میثاق نموده وبه گل افشانی قبور شهدا پرداختند.

گل افشانی قبور شهدا به مناسبت ایام الله دهه ی فجر

ورزشکاران شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام الله دهه ی فجر به اتفاق مربیان در گلزار شهدا واقع در امامزاده سید سلیمان (ع )حضور پیدا کردند وبار دیگربا شهدا وامام شهدا تجدید میثاق نموده وبه گل افشانی قبور شهدا پرداختند.

IMG-20160127-WA0001

IMG-20160127-WA0000