Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های یازدهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان دوشنبه - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
یازدهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
یازدهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان دوشنبه

یازدهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان

یازدهمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان دوشنبه مورخ  ۲۹/۱۰/۹۹ باتشکر از اقای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان اقای جعفری ریاست محترم هیئت روستایی اداره آموزش و پرورش و سرکار خانم قربانی مهدی زاده و ادیش کارشناسان ارزیاب و سرکار خانم میرحسینی مدیر مدرسه رسالت ( روابط […]