Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های پنجمین هفته ی مسابقه پنالتی - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
پنجمین هفته ی مسابقه پنالتی یادبود ورزشکارشهیدداوود فخارزاده ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
پنجمین هفته ی مسابقه پنالتی

پنجمین هفته ی مسابقه پنالتی یادبود ورزشکارشهیدداوود فخارزاده

پنجمین هفته ی مسابقه پنالتی یادبود ورزشکارشهیدداوود فخارزاده در زمین چمن طبیعی تختی شهرستان برگزار شد و در پایان تیم شهید علیرضا پورحمزه (علیرضا سیف الهی… احمد معصومی… محمد علی اسماعیلی… محمد رضا زارعی و داود اریانفر) مقام اول وتیم شهید داود فخارزاده (محمودحسین زاده… علیرضا جدیدی…. جواد رحمانی… رضا غفاری و ابوالفضل اسماعیلی) مقام […]