Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های همایش مهارت های زندگی ویژه خانواده هابه مناسبت دهه کرامت - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
همایش مهارت های زندگی ویژه خانواده هابه مناسبت دهه کرامت ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

همایش مهارت های زندگی ویژه خانواده هابه مناسبت دهه کرامت

همایش مهارت های زندگی ویژه خانواده های شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت باحضوراستادحیدری ازدانشگاه فردوسی مشهددرمحل سالن استادمطهری برگزارشدوتکنیک های مهارت همسرداری دریک کارگاه دوساعته مطرح شد