Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های هشتمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان(سلمان شهر) - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
هشتمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان (سلمان شهر) ۲۲ دی ۱۳۹۹
هشتمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان (سلمان شهر)

هشتمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان (سلمان شهر)

هشتمین روز اجرای طرح ملی ساختار قامتی زنان و دختران روستایی شهرستان کوهبنان سلمان شهر ۹۹/۱۰/۲۳ با تشکر از اقای کارگر ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان آقای جعفری نژاد ریاست محترم اداره هیئت ورزش بومی محلی شهرستان  سرکار خانم قربانی و مهدی زاده و سرکار خانم معصومه ادیش رئیس هیئت روستایی شهرستان […]