Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های مسابقات دو ومیدانی بانوان ورزشکارشهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
مسابقات دو ومیدانی بانوان ورزشکارشهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی ۲۷ مهر ۱۳۹۹
مسابقات دو ومیدانی بانوان ورزشکارشهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقات دو ومیدانی بانوان ورزشکارشهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقات دو ومیدانی بانوان ورزشکارشهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی در استادیوم تختی برگزار ودر بخش د وامدادی گروه الف (خانم فائزه قربانی ، ریحانه شفیعی ،مهدیه مهدی زاده وحسنیه باقی زاده مقام اول کسب کردندودربخش دوسرعت سرکارخانم ریحانه شفیعی مقام اول رااز ان خود کردند