Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های فرهنگ‌ها - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
ریا کاری، دروغ شیرین ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

ریا کاری، دروغ شیرین

شاید بتوان تصور کرد که فریب‌کاری از نخستین روزهای حضور بشر بر زمین او را همراهی کرده و گاه از لحاظ تکاملی نقش حفاظتی نیز داشته است. امّا ریاکاری به‌عنوان پدیده‌ی پیچیده متأخرتر از آن است و داستانی متفاوت دارد ریاکاری یکی از این مسائل مهم در جامعه‌ی ما می‌باشد. پدیده‌ای که به نظر می‌رسد به‌عنوان یک رفتار، دامن‌گیر بسیاری از افراد جامعه می‌تواند باشد. انسان‌ها در جامعه هیچ‌گاه از مسائل اجتماعی رها نبودند و همواره با این قبیل مسائل در زندگی درگیر بوده‌اند. با این‌حال احساس و درک روزافزون انسان نسبت به مسئله‌ی اجتماعی محصول گسترش ارتباطات جمعی و آموزش همگانی اوست. مسائلی که درجه‌ی ملموس بودن آن‌ها برای مردم یکسان نیست، هرچند افراد جامعه دیر یا زود به پیامدهای تمام آن‌ها برای جامعه پی خواهند برد. به‌طورکلی می‌توان گفت که ریا، تظاهر فرد به چیزی است که فاقد آن می باشد. عوامل اجتماعی زیادی هستند که می‌توانند منبع این نوع خاص از رفتار باشند در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش به ریاکاری پرداخته شود