Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های علی رضا سیف الهی - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
استعفا روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان ۰۹ مرداد ۱۳۹۹
استعفا روابط عمومی اداره ورزش و جوانان

استعفا روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان استعفاداد. علیرضاسیف الهی که حدود۵سال است به صورت افتخاری در اداره ورزش وجوانان در حوزه روابط عمومی مشغول بودواخبار و رویدادهای ورزشی را به سمع و نظر مردم شریف کوهبنان می رسانداستعفاداد. او ضمن تشکرازمهران کارگر رئیس اداره ورزش وجوانان گفت:انشاالله به زودی فردی شایسته تر ولایقتر […]