Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های دهستان جور - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
چهارمین روز اجرای طرح ساختارقامتی زنان ودختران روستایی شهرستان کوهبنان(جور) ۱۷ دی ۱۳۹۹
چهارمین روز اجرای طرح ساختارقامتی زنان ودختران روستایی شهرستان کوهبنان(جور)

چهارمین روز اجرای طرح ساختارقامتی زنان ودختران روستایی شهرستان کوهبنان(جور)

چهارمین روز اجرای طرح ساختارقامتی زنان ودختران روستایی شهرستان کوهبنان (روستای جور) 🖤هیات روستایی وبازیهای بومی، محلی شهرستان کوهبنان 🖤امور ورزش بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان و دختران روستایی به مناسبت نوروز ۹۷  دهستان جور ۰۸ فروردین ۱۳۹۷

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان و دختران روستایی به مناسبت نوروز ۹۷ دهستان جور

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان و دختران روستایی به مناسبت نوروز ۹۷ دهستان جور شهرستان کوهبنان، استان کرمان

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان….