Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های درجلسه امور ورزش بانوان با حضورمدیرکل اداره ورزش وجوانان - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
درجلسه امور ورزش بانوان  با حضورمدیرکل اداره ورزش وجوانان ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

درجلسه امور ورزش بانوان با حضورمدیرکل اداره ورزش وجوانان

حضورمسئول امور ورزش بانوان درجلسه ای که با حضورخانم محمدیان و نماینده وزیرورزش در اموربانوان دربخش بانوان و مدیرکل محترم اداره ورزش وجوانان درسالن کنفرانس سعادت اباد درروزسوم بهمن ماه ساعت  ۶٫۳۰ عصربرگزارگردید