Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های جلسه هماهنگی - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان(هفته مبارزه باموادمخدر) ۱۲ تیر ۱۳۹۶

جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان(هفته مبارزه باموادمخدر)

جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدرباحضورمربیان ونایب رییسان هیات های ورزشی برگزاروپیرامون برگزاری این مراسم برنامه ریزی شد.