Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های جلسه هماهنگی طرح تحرک فیزیکی باحضور مسئولین شهرستان - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
جلسه هماهنگی طرح تحرک فیزیکی باحضور مسئولین شهرستان ۲۰ آبان ۱۳۹۶

جلسه هماهنگی طرح تحرک فیزیکی باحضور مسئولین شهرستان

جلسه هماهنگی طرح تحرک فیزیکی باحضور مسئولین شهرستان کوهبنان تشکیل شد ودرزمینه اجرای بهینه این طرح با برنامه های متنوع ورزشی وهمگانی برنامه ریزی شد.