Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های جلسه شورای ورزش کوهبنان - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
جلسه شورای ورزشی شهرستان کوهبنان با آقای پاریزی مدیرکل ورزش وجوانان ۰۴ تیر ۱۳۹۹
جلسه شورای ورزشی شهرستان کوهبنان

جلسه شورای ورزشی شهرستان کوهبنان با آقای پاریزی مدیرکل ورزش وجوانان

جلسه شورای ورزشی شهرستان کوهبنان با آقای پاریزی مدیرکل ورزش وجوانان      

جلسه شورای ورزش کوهبنان بامحوریت برنامه های اوقات فراغت  دهه کرامت ۰۲ مرداد ۱۳۹۶

جلسه شورای ورزش کوهبنان بامحوریت برنامه های اوقات فراغت دهه کرامت

جلسه شورای ورزش کوهبنان بامحوریت برنامه های اوقات فراغت دربخش طغرالجردوبرنامه های دهه کرامت درمحل بخشداری بخش طغرالجردبرگزارگردیدودراین زمینه تصمیم گیری شد