Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با حضور معاون فرماندار - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با حضور معاون فرماندار ۱۶ مهر ۱۳۹۹
جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با حضور معاون فرماندار

جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان با حضور معاون فرماندار

جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان در روز سه شنبه مورخه ۹۹/۷/۱۵ ساعت ۱۹ با حضور معاون فرماندار – ریاست اداره ورزش وجوانان – مسئول ورزش بانوان شهرستان ودیگر روسای هیأتهای ورزشی شهرستان جهت برنامه ریزی برنامه های هفته تربیت بدنی سال ۹۹ برگزار گردید .درجلسه ای که درروز سه شنبه مورخه.۹۹/۷/۱۵ درمحل اداره کل ورزش […]