Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های جلسه انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان که باحضور مهران کارگر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
جلسه انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان که باحضور مهران کارگر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
جلسه انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان که باحضور مهران کارگر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

جلسه انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان که باحضور مهران کارگر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

در محل اداره ورزش و جوانان با حضور اعضا برگزار و آقای محمود حسین زاده به مدت ۲سال بعنوان مسئول انجمن پیشکسوتان شهرستان کوهبنان انتخاب گردید 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان 🌹