Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های برگزاری جلسه با حضور دبیر و مربی هیات ژیمناستیک شهرستان - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
برگزاری جلسه با حضور دبیر و مربی هیات ژیمناستیک شهرستان ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
برگزاری جلسه با حضور دبیر و مربی هیات ژیمناستیک شهرستانر

برگزاری جلسه با حضور دبیر و مربی هیات ژیمناستیک شهرستان

درروز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۱/۲۷ جلسه ای باحضور رئیس ،دبیر ومربی هیات ژیمناستیک شهرستان در اداره ورزش وجوانان برگزار واز نفرات برتر شرکت کننده در چالش ژیمناستیک تجلیل بعمل امد . ((روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان))