Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های بررسی مسائل و برنامه های هیئت اسکیت با حضور مهناز طحانی رئیس هیئت اسکیت - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
بررسی مسائل  و برنامه های هیئت اسکیت با حضور مهناز طحانی رئیس هیئت اسکیت ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
بررسی مسائل و برنامه های هیئت اسکیت با حضور مهناز طحانی رئیس هیئت اسکیت

بررسی مسائل و برنامه های هیئت اسکیت با حضور مهناز طحانی رئیس هیئت اسکیت

مهنام طحانی رئیس هیات اسکیت کوهبنان صبح امروز مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ باحضور درمحل دفتر هیات اسکیت استان بادکتر آشور ماهانی رئیس این هیات پیرامون مسائل وبرنامه های پیش روی هیات کوهبنان دیدار وگفتگو کرد 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹