Taking too long? Close loading screen.
در حال لود وبسایت ورزش کوهبنان
لطفا کمی منتظر بمانید.
بایگانی‌های آیین معارفه نایب رئیس و دبیر هیات اسکیت شهرستان کوهبنان با حضور آشورماهانی رئیس هیات اسکیت استان - ورزش کوهبنان | سلامت و مردم کوهبنان
آیین معارفه نایب رئیس و دبیر هیات اسکیت شهرستان کوهبنان با حضور آشورماهانی رئیس هیات اسکیت استان ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
آیین معارفه نایب رئیس و دبیر هیات اسکیت شهرستان کوهبنان با حضور آشورماهانی رئیس هیات اسکیت استان

آیین معارفه نایب رئیس و دبیر هیات اسکیت شهرستان کوهبنان با حضور آشورماهانی رئیس هیات اسکیت استان

آیین معارفه نایب رئیس و دبیر هیات اسکیت شهرستان کوهبنان با حضور آشورماهانی رئیس هیات اسکیت استان و جمعی از مسئولین محلی شهرستان برگزار گردید : به گزارش روابط عمومی هیات اسکیت استان کرمان صبح امروز ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ رئیس و دبیر هیات اسکیت استان که به منظور شرکت در آیین معارفه نایب رئیس و […]