برگزاری مسابقات کشتی در بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان) به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر 18 تیر 1401

برگزاری مسابقات کشتی در بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان) به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

برگزاری مسابقات کشتی در بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان) به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر ۱۷تیرماه ۱۴۰۱ 🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان 🌸

کشتی
مسابقات کشتی نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان 07 خرداد 1398

مسابقات کشتی نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان

?‍♂️مسابقات کشتی نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش درمحل سالن کشتی بخش برگزارودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

تمرین کشتی نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان 02 خرداد 1398

تمرین کشتی نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان

تمرین کشتی نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان زیر نظر مربی این رشته آقای صیاد

مسابقات کشتی نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت 14 شهریور 1397

مسابقات کشتی نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت

مسابقات کشتی نوجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت