جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی شهرستان کوهبنان در روستای درب هود ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی شهرستان کوهبنان در روستای درب هود

♦️جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی شهرستان کوهبنان در روستای درب هود به مناسبت نیمه شعبان برگزارگردید. این جشنواره همراه با اجرای موسیقی سنتی و برنامه های فرهنگی بود. دراین جشنواره مسابقات بومی محلی در رشته های: ✔️هفت سنگ مهارتی ✔️دارت ✔️پرتاب حلقه ✔️داژبال برگزارودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل گردید.   🔰روابط عمومی اداره […]

بایگانی‌های روستایی و بازی های بومی محلی - ورزش کوهبنان
همایش کوهروی روستایی به مناسبت نوروز باستانی در روستای افزاد شهرستان کوهبنان برگزار گردید. ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

همایش کوهروی روستایی به مناسبت نوروز باستانی در روستای افزاد شهرستان کوهبنان برگزار گردید.

🔴همایش کوهروی روستایی به مناسبت نوروز باستانی در روستای افزاد شهرستان کوهبنان برگزار گردید. این همایش درپانزدهمین روز نوروز باحضور فعال اهالی روستای افزاد برگزار ودر پایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در روزدهم درخانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر برگزار گردید. ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در روزدهم درخانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر برگزار گردید.

🔴جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در روزدهم درخانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر برگزار گردید. این جشنواره با اجرای موسیقی سنتی واجرای مسابقات بومی محلی در دوبخش آقایان و بانوان به مناسبت نوروز باستانی درمحل خانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر وپارک تفریحی خواجه خضر با حضور میهمانان نوروزی و اهالی کوهبنان برگزار ودر پایان از نفرات […]

جشنواره بازی های بومی ومحلی روستا به روستای شهرستان کوهبنان در روستای گردشگری کهن برگزارشد ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

جشنواره بازی های بومی ومحلی روستا به روستای شهرستان کوهبنان در روستای گردشگری کهن برگزارشد

🔴جشنواره بازی های بومی ومحلی روستا به روستای شهرستان کوهبنان در روستای گردشگری کهن برگزارشد. این جشنواره در نهمین روزبا اجرای مسابقات بومی محلی وموسیقی سنتی برگزارودر پایان با پخت آش محلی از شرکت کنندگان پذیرایی بعمل آمد. مسابقات این جشنواره در رشته های ✔️دوز بازی ✔️طناب کشی ✔️گوبازی ✔️بازی های محلی کهن ویژه آقایان […]

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان  روستای ده خواجه ۰۹ فروردین ۱۳۹۸

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان روستای ده خواجه

🔴جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان همراه با اجرای موسیقی سنتی در هشتمین روز سال در روستای ده خواجه برگزار شد. این جشنواره در بخش آقایان با برگزاری مسابقات ✔️دوز ✔️طناب کشی ودر بخش بانوان بامسابقات ✔️ دوز ✔️سنگ شیشو ✔️دارت ✔️پرتاب حلقه ✔️ طناب کشی همراه بودودرپایان از نفرات برتر تجلیل گردید. 🛡ادامه […]

مسابقات روستا به روستا و جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان سبز دشت ۰۸ فروردین ۱۳۹۸

مسابقات روستا به روستا و جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان سبز دشت

🔴مسابقات روستا به روستا و جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در هفتمین روز فروردین به روستای سبز دشت رسید. ♦️جشنواره بازی های بومی و محلی در روستای سبز دشت در دوبخش آقایان و بانوان برگزار گردید ودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل شد. 🔸️مسابقات بخش آقایان: ✔️بازی چوب کشی ✔️طناب کشی […]

مسابقات روستا به روستا و جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به روستای شکرآباد رسید. ۰۸ فروردین ۱۳۹۸

مسابقات روستا به روستا و جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به روستای شکرآباد رسید.

🔴مسابقات روستا به روستا و جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در ششمین روز سال ودر هوای ابری به روستای شکرآبادرسید.   ♦️جشنواره بازی های بومی و محلی در روستای شکرآباددر دوبخش آقایان و بانوان برگزار گردید ودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل شد.   🔸️مسابقات بخش آقایان: ✔️بازی دوز ✔️طناب کشی […]

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در پنجمین روز سال به روستای درگسک رسید ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در پنجمین روز سال به روستای درگسک رسید

🔴جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در پنجمین روز سال به روستای درگسک رسید ♦️مسابقات روستایی وبازی های وبومی و محلی در روستای شهرستان کوهبنان امروز صبح در روستای درگسک ودر ۲بخش آقایان و بانوان برگزار گردید. 🛡این مسابقات در بخش آقایان در رشته های: ✔️هفت سنگ مهارتی ✔️چوپل بازی ✔️طناب کشی ✔️چوب کشی […]

همایش پیاده روی خانوادگی روستایی و جشنواره بازی های بومی محلی در ۲روستای خرمدشت ورتک شهرستان کوهبنان برگزار گردید. ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

همایش پیاده روی خانوادگی روستایی و جشنواره بازی های بومی محلی در ۲روستای خرمدشت ورتک شهرستان کوهبنان برگزار گردید.

🔴همایش پیاده روی خانوادگی روستایی و جشنواره بازی های بومی محلی در ۲روستای خرمدشت ورتک شهرستان کوهبنان برگزار گردید. ♦️در چهارمین روز سال مسابقات روستایی شهرستان کوهبنان که تحت عنوان روستا به روستا با آغاز سال نو شروع شده است امروز به دوروستای رتک وخرمدشت رسید. جشنواره بازی های بومی و محلی در روستای رتک […]

مسابقات روستایی وبازی های وبومی و محلی شهرستان کوهبنان تحت عنوان نشاط و شادابی روستا به روستا در دومین روزبه روستای فتح آباد رسید. ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

مسابقات روستایی وبازی های وبومی و محلی شهرستان کوهبنان تحت عنوان نشاط و شادابی روستا به روستا در دومین روزبه روستای فتح آباد رسید.

🔴مسابقات روستایی وبازی های وبومی و محلی شهرستان کوهبنان تحت عنوان نشاط و شادابی روستا به روستا در دومین روزبه روستای فتح آباد رسید. مسابقات روستایی وبازی های وبومی و محلی شهرستان کوهبنان که از اولین روز سال در روستاهای شهرستان آغاز گردیده وهر روز دریک روستا اجرا می شود امروزهم این مسابقات در۳رشته طناب […]

جشنواره بازی های بومی محلی درروستای افزاد شهرستان کوهبنان برگزارگردید. ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

جشنواره بازی های بومی محلی درروستای افزاد شهرستان کوهبنان برگزارگردید.

🔴جشنواره بازی های بومی محلی درروستای افزاد شهرستان کوهبنان برگزارگردید.   در سومین روز سال جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان با برگزاری مسابقات ✔️ چوپل بازی ✔️چوب کشی ✔️هفت سنگ مهارتی ✔️طناب کشی 🛡در بخش آقایان ومسابقات : 🔸️هفت سنگ مهارتی 🔸️طناب کشی 🔸️پرتاب حلقه 🔸️غاز قلنگ 💎در بخش بانوان و اجرای موسیقی […]

مسابقه دو همگانی صحرانوردی روستایی در روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸ ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

مسابقه دو همگانی صحرانوردی روستایی در روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸

مسابقه دو همگانی صحرانوردی روستایی در روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸ در اولین روز از فروردین ماه برگزار شد

مسابقات  محلی دغل بازی روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸ ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

مسابقات محلی دغل بازی روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸

مسابقات محلی دغل بازی روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸ در اولین روز از فروردین ماه برگزار شد

مسابقات محلی پل چکو روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸ ۰۵ فروردین ۱۳۹۸

مسابقات محلی پل چکو روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸

مسابقات محلی پل چکو روستای خانمکان شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۹۸

مسابقات دو صحرانوردی ، دارت و حمل اجسام سنگین ویژه کارگران معادن ذغال سنگ بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

مسابقات دو صحرانوردی ، دارت و حمل اجسام سنگین ویژه کارگران معادن ذغال سنگ بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان

مسابقات دو صحرانوردی ، دارت و حمل اجسام سنگین ویژه کارگران معادن ذغال سنگ بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و کنگره ۶۵۰۰شهید استان کرمان با همکاری معدن هشونی و هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی برگزارونفرات برتر هر رشته به شرح ذیل معرفی شدند ♦️‌مسابقه پرتاب دارت ازبین […]

همایش پیاده روی خانوادگی روستایی ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

همایش پیاده روی خانوادگی روستایی

🔴همایش پیاده روی خانوادگی روستایی (از مهدیه روستای ده خواجه تا حسینیه روستای افزاد ) شهرستان کوهبنان   به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و کنگره ۶۵۰۰شهید استان کرمان باهمکاری هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی، هیات ورزش همگانی ، دهیاری و شورای روستاهای افزاد وده خواجه برگزار ودر پایان به قید قرعه […]