مسابقات امادگی جسمانی بانوان به مناسبت دهه فجر ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

مسابقات امادگی جسمانی بانوان به مناسبت دهه فجر

به مناسبت دهه فجر مسابقات امادگی جسمانی بین بانوان ایروبیک برگزار شد که از بین ۲۰ نفر شرکت کننده چهارنفر اول برگزیده اعلام شدند . ۱-خانم ریحانه رحمانی ۲-خانم صدیقه محمدی ۳-خانم زهراسادات پورمیرزایی ۴-خانم مریم دانشی

بایگانی‌های آمادگی جسمانی - ورزش کوهبنان
فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان در جایگاه چهارم استان ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان در جایگاه چهارم استان

تیم فوتسال دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان….