جشنواره بازی های بومی محلی روستای ده خواجه شهرستان کوهبنان ، استان کرمان در رشته های طناب کشی ، هفت سنگ ، لی لی و اگورف بازی باحضور زنان و مردان روستایی به مناسبت نوروز ۹۷ همراه با اجرای موسیقی سنتی برگزارشد

جشنواره بازی های بومی محلی روستای ده خواجه شهرستان کوهبنان ، استان کرمان در رشته های طناب کشی ، هفت سنگ ، لی لی و اگورف بازی باحضور زنان و مردان روستایی به مناسبت نوروز ۹۷ همراه با اجرای موسیقی سنتی برگزارشد