کوهنوردی هفته نوزدهم جمعه۹۶/۱۲/۱۸ صعودبه بلندترین قله پابدانا قله هشونی ۱۲همنورددراین برنامه حاضر بودند وعده ما هرصبح جمعه    

 

کوهنوردی هفته نوزدهم
جمعه۹۶/۱۲/۱۸
صعودبه بلندترین قله پابدانا
قله هشونی
۱۲همنورددراین برنامه حاضر بودند
وعده ما هرصبح جمعه