مسابقات استانی هندبال دختران دوره متوسطه اول که در استان کرمان برگزار شد با بازی خوب موفقیت این تیم د مقابل تیم هندبال ناحیه یک کرمان ونیم هندبال سیرجان که له مصاف هم رفتن خانمها عطیه روح الامینی وسمیرا مرتضی پرواز مدرسه رسالت به عنوان گلزنها و خانم صدری کلانتری پور گلر معروف از مدرسه […]

مسابقات استانی هندبال دختران دوره متوسطه اول که در استان کرمان برگزار شد با بازی خوب موفقیت این تیم د مقابل تیم هندبال ناحیه یک کرمان ونیم هندبال سیرجان که له مصاف هم رفتن خانمها عطیه روح الامینی وسمیرا مرتضی پرواز مدرسه رسالت به عنوان گلزنها و خانم صدری کلانتری پور گلر معروف از مدرسه شهدا در این بازی استانی درخشیدند.