مسابقات فوتسال کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت مردان درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد.

مسابقات فوتسال کارمندان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت مردان درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد.