پیاده روی خانوادگی روستایی به مناسبت دهه فجر دردهستان جور شهرستان کوهبنان برگزارشدودرپایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد.

پیاده روی خانوادگی روستایی به مناسبت دهه فجر دردهستان جور شهرستان کوهبنان برگزارشدودرپایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد.