گل افشانی قبور شهدا توسط ورزشکاران بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر با حضور در مرقد شهدا گمنام و گل افشانی قبور شهدا یک بار دیگر باشهدا تجدید میثاق نمودند.

گل افشانی قبور شهدا توسط ورزشکاران

بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت ایام ا… دهه فجر با حضور در مرقد شهدا گمنام و گل افشانی قبور شهدا یک بار دیگر باشهدا تجدید میثاق نمودند.