صعود کوهنوردان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به قله هشونی به مناسبت دهه فجر وبه همت نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجرد

صعود کوهنوردان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به قله هشونی به مناسبت دهه فجر وبه همت نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجرد