ورزشکاران شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه فجر یک بار دیگر با شهدا تجدید میثاق نموده و با حضور در مرقد شهدا گمنام به گل افشانی و غبار روبی قبور شهدا پرداختند.

ورزشکاران شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه فجر یک بار دیگر با شهدا تجدید میثاق نموده و با حضور در مرقد شهدا گمنام به گل افشانی و غبار روبی قبور شهدا پرداختند.