بازی های بومی محلی به مناسبت دهه فجر دربخش طغرالجرد به همت هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجرد برگزار شد.

بازی های بومی محلی به مناسبت دهه فجر دربخش طغرالجرد به همت هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی نمایندگی ورزش و جوانان بخش طغرالجرد برگزار شد.