مسابقات هندبال بانوان باشرکت ۴تیم ،شهدا ،رسالت ،بهشتی وپروین اعتصامی امروز عصر در سالن ورزشی تختی برگزار شد ودرپایان تیم رسالت برنده این مسابقات شد.

مسابقات هندبال بانوان باشرکت ۴تیم ،شهدا ،رسالت ،بهشتی وپروین اعتصامی امروز عصر در سالن ورزشی تختی برگزار شد ودرپایان تیم رسالت برنده این مسابقات شد.