مسابقات فوتسال نوجوانان جام دهه فجر شهرستان کوهبنان درمحل سالن ورزشی ۲۲بهمن با شرکت ۸تیم درحال برگزاری است

مسابقات فوتسال نوجوانان جام دهه فجر شهرستان کوهبنان درمحل سالن ورزشی ۲۲بهمن با شرکت ۸تیم درحال برگزاری است