دوره آموزشی پیش نیاز مربیگری به مناسبت دهه فجر درمحل سالن کنفرانس آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان برگزارشد.

دوره آموزشی پیش نیاز مربیگری به مناسبت دهه فجر درمحل سالن کنفرانس آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان برگزارشد.