این جلسه با حضور مدیر کل اداره ورزش و جوانان  و کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان و جمعی از زلزله زدگان در چادر برگزار شد. در ابتدا منصور جعفری نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان گزارشی از احوار مردم و مشکلات موجود و کار های انجام شده تا کنون صحبت کردند. در این […]

این جلسه با حضور مدیر کل اداره ورزش و جوانان  و کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان و جمعی از زلزله زدگان در چادر برگزار شد.

در ابتدا منصور جعفری نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان گزارشی از احوار مردم و مشکلات موجود و کار های انجام شده تا کنون صحبت کردند.

در این جلسه مدیر کل اداره ورزش و جوانان ۲ نوید به مردم شهرستان داد ۱-همایش پیاده روی خانوادگی و پخش از شبکه سیما جهت  ۲-برگزاری جشنواره برای ورزشکاران در سالن ورزشی جهت ارتقا روحیه مردم شهرستان.

در اخر مدیر کل اداره ورزش و جوانان  از رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان تشکر کردند و از همکاری بیشتر حهت کمک به زلزله زدگان صحبت کردند.