قهرمانی کونگ فو کاران شهرستان کوهبنان درمسابقات قهرمانی استان مسابقات نیو کونگ فو قهرمانی استان با شرکت ۵تیم شامل (کرمان الف ،کرمان ب، زرند ، راورو کوهبنان ) به مدت یک روز درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد درپایان تیم های شهرستان کوهبنان ، راور و کرمان الف به ترتیب مقام اول تا […]

قهرمانی کونگ فو کاران شهرستان کوهبنان درمسابقات قهرمانی استان

مسابقات نیو کونگ فو قهرمانی استان با شرکت ۵تیم شامل (کرمان الف ،کرمان ب، زرند ، راورو کوهبنان ) به مدت یک روز درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار شد درپایان تیم های شهرستان کوهبنان ، راور و کرمان الف به ترتیب مقام اول تا سوم راازآن خود کردند.