اعزام تیم فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان به مسابقات چهارجانبه فوتسال هفته وحدت   مسابقات چهارجانبه فوتسال جام هفته وحدت به میزبانی شهرچترود برگزار شد و تیم های فوتسال شهرکوهبنان و بخش طغرالجرد دراین مسابقات شرکت نمودند و تیم فوتسال شهرکوهبنان دربازی خود با نتیجه نزدیک ۳بر۲ پیروز شد وبه مقام قهرمانی این مسابقات نائل شد.

اعزام تیم فوتسال بانوان شهرستان کوهبنان به مسابقات چهارجانبه فوتسال هفته وحدت

 

مسابقات چهارجانبه فوتسال جام هفته وحدت به میزبانی شهرچترود برگزار شد و تیم های فوتسال شهرکوهبنان و بخش طغرالجرد دراین مسابقات شرکت نمودند و تیم فوتسال شهرکوهبنان دربازی خود با نتیجه نزدیک ۳بر۲ پیروز شد وبه مقام قهرمانی این مسابقات نائل شد.