همایش پیاده روی بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد وورزشکارن مسیر میدان امام صادق علیه السلام تا امامزاده بی بی عصمت(س) را پیاده طی نموده ودرپایان باقرعه کشی به تعدادی از ورزشکاران جوایزی اهداء شد.

همایش پیاده روی بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش برگزار شد وورزشکارن مسیر میدان امام صادق علیه السلام تا امامزاده بی بی عصمت(س) را پیاده طی نموده ودرپایان باقرعه کشی به تعدادی از ورزشکاران جوایزی اهداء شد.