مسابقات پنالتی گل کوچک ویژه مدیران ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درمحل سالن ورزشی تختی برگزارشد ودرپایان به نفرات برتر جوایزی اهداء شد.

مسابقات پنالتی گل کوچک ویژه مدیران ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درمحل سالن ورزشی تختی برگزارشد ودرپایان به نفرات برتر جوایزی اهداء شد.