همایش دوچرخه سواری کارکنان نیروی انتظامی شهرستان کوهبنان به همت هیات دوچرخه سواری به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزارشد ودرپایان به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

همایش دوچرخه سواری کارکنان نیروی انتظامی شهرستان کوهبنان به همت هیات دوچرخه سواری به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزارشد ودرپایان به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.