مراسم جشن ازدواج و خانواده به مناسبت هفته ازدواج برگزار می شود.

تاریخ: چهارشنبه ۸ شهریور ماه

زمان:  بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: پارک معراج واقع در بلوار برهان الدین جنب نیروی انتظامی