دیدارفرماندارشهرستان کوهبنان باورزشکاران جودوکار فرماندار شهرستان کوهبنان عصرامروز باحضوردرخانه جودوازنزدیک ازتمرینات جودوکاران دیدن نمود. محمدرضا مهدلو دراین دیدار گفت:هرچقدردرامر ورزش هزینه شود، سرمایه گذاری برای توسعه وپیشرفت ورزش شهرستان بوده وهزینه تلقی نمی شود،بلکه این هزینه ها سرمایه گذاری برای آینده جوانان این شهرستان است. وی ضمن تبریک به مدال آوران مسابقات جودوی استانی اظهارداشت: […]

دیدارفرماندارشهرستان کوهبنان باورزشکاران جودوکار

فرماندار شهرستان کوهبنان عصرامروز باحضوردرخانه جودوازنزدیک ازتمرینات جودوکاران دیدن نمود.
محمدرضا مهدلو دراین دیدار گفت:هرچقدردرامر ورزش هزینه شود، سرمایه گذاری برای توسعه وپیشرفت ورزش شهرستان بوده وهزینه تلقی نمی شود،بلکه این هزینه ها سرمایه گذاری برای آینده جوانان این شهرستان است.
وی ضمن تبریک به مدال آوران مسابقات جودوی استانی اظهارداشت: وقتی ورزشکاران شهرستان دررشته های مختلف ودرمیادین بزرگ وارد رقابت می شوند فارغ ازکسب موفقیت ومدال های رنگارنگ که البته حائزاهمیت است،اخلاق ورزشی والگو بودنشان مهمتر وبااهمیت تراست ،درپایان ازمدال آوران مسابقات استانی تجلیل شد