کسب مدال های رنگارنگ توسط ورزشکاران جودوکار شهرستان کوهبنان درمسابقات قهرمانی استان وکسب مقام دوم استانی مسابقات جودو قهرمانی استان کرمان با شرکت ۱۶۰ورزشکارازسراسر استان برگزار شد تیم های سیرجان، کوهبنان رفسنجان به ترتیب مقام اول تا سوم راازآن خود کردند.مدال آوران شهرستان کوهبنان به شرح ذیل میباشد: امیرحسین عرب (مدال طلا ) مهدیار قاسمی […]

کسب مدال های رنگارنگ توسط ورزشکاران جودوکار شهرستان کوهبنان درمسابقات قهرمانی استان وکسب مقام دوم استانی
مسابقات جودو قهرمانی استان کرمان با شرکت ۱۶۰ورزشکارازسراسر استان برگزار شد تیم های سیرجان، کوهبنان رفسنجان به ترتیب مقام اول تا سوم راازآن خود کردند.مدال آوران شهرستان کوهبنان به شرح ذیل میباشد:
امیرحسین عرب (مدال طلا )
مهدیار قاسمی نژاد(مدال طلا )
مهدی کمساری(مدال طلا )
علی اکبری(مدال طلا )
ابوالفضل اسماعیلی (مدال طلا )
امیرحسین خیراندیش(مدال نقره)
سینا محسن بیگی (مدال نقره )
محمدرضا فتاحی(مدال برنز )
محمدمهدی ثمره صیفوری(مدال برنز )
مهدی محمدحسنی(مدال برنز )
سیدعلی روح الامینی(مدال برنز )
باتشکرازمربیان محمدعالمی ،محمدجواداکبری وهادی عرب پور
خداقوت دلاوران
روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان