جلسه هماهنگی المپیادمحلات شهرستان کوهبنان باحضورمسئولین هیات های ورزشی درمحل اداره ورزش و جوانان تشکیل شد.

جلسه هماهنگی المپیادمحلات شهرستان کوهبنان باحضورمسئولین هیات های ورزشی درمحل اداره ورزش و جوانان تشکیل شد.