باز هم جوانان غیور شهرستان کوهبنان بر سکوی افتخار ایستادن شرکت تیم جودوی شهرستان در مسابقات بسیج استان در رده سنی نوجوانان جناب اقای یاسین امیری مقام دوم وزن ۷۳- جناب اقای امیر حسین رشیدی مقام دوم وزن ۸۱- جناب اقای مهدی محمد حسنی مقام سوم وزن ۶۶ جناب اقای امیر حسین سیدی مقام سوم […]

باز هم جوانان غیور شهرستان کوهبنان بر سکوی افتخار ایستادن شرکت تیم جودوی شهرستان در مسابقات بسیج استان در رده سنی نوجوانان
جناب اقای یاسین امیری مقام دوم وزن ۷۳-
جناب اقای امیر حسین رشیدی مقام دوم وزن ۸۱-
جناب اقای مهدی محمد حسنی مقام سوم وزن ۶۶
جناب اقای امیر حسین سیدی مقام سوم وزن۹۰-