جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان باحضورمسئولین هیات های ورزشی ،مربیان ونماینده داوران درمحل سالن کنفرانس فرمانداری بامحوریت برنامه های تکریم رمضان باورزش ،مسابقات روزجهانی مبارزه باموادمخدر،المپیادورزشی کرمانیان وبرنامه های ورزشی اوقات فراغت برگزارشدودراین زمینه تصمیم گیری وابلاغ شد.  

جلسه شورای ورزش شهرستان کوهبنان باحضورمسئولین هیات های ورزشی ،مربیان ونماینده داوران درمحل سالن کنفرانس فرمانداری بامحوریت برنامه های تکریم رمضان باورزش ،مسابقات روزجهانی مبارزه باموادمخدر،المپیادورزشی کرمانیان وبرنامه های ورزشی اوقات فراغت برگزارشدودراین زمینه تصمیم گیری وابلاغ شد.