در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، مسابقات جودوی بانوان (جام رمضان) در خانه جودو با حضور ویژه منصور جعفری نژاد رئیس اداره ورزش وجوانان ،محمد جواد اکبری مسئول هیات انجمن های ورزشی و رضیه محمد حسنی کارشناس امور جوانان ، برگزار گردید. دراین مسابقات جودوکاران در وزن های مختلف با هم به رقابت پرداختند […]

در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، مسابقات جودوی بانوان (جام رمضان) در خانه جودو با حضور ویژه منصور جعفری نژاد رئیس اداره ورزش وجوانان ،محمد جواد اکبری مسئول هیات انجمن های ورزشی و رضیه محمد حسنی کارشناس امور جوانان ، برگزار گردید.

دراین مسابقات جودوکاران در وزن های مختلف با هم به رقابت پرداختند که نتایج ذیل را منتج شد.

 

وزن ۶۰ کیلوگرم

مقام اول :فرناز شفیعی

مقامدوم :زهرا جعفری

مقام سوم :الهه محمدحسنی

 

وزن ۵۰ کیلوگرم

مقام اول: الهه محمدحسنی(داوود)

مقام دوم: مهلاسرآسیابی

 

وزن ۴۶کیلوگرم

مقام اول :الهه سیدی

مقام دوم :سعیده قربانی

 

در وزن ۴۲ کیلوگرم

مقام اول :فرزانه مجیدی

مقام دوم: ریحانه محسن بیگی

مقام سوم :یگانه اکبری

 

وزن ۳۵ کیلوگرم

مقام اول: نیلوفر اکبری

مقام دوم :آرزو نیکخواه

 

وزن ۳۰ کیلوگرم

مقام اول :عادله خاکی

مقام دوم :مبیناجهانگیری

مقام سوم :رقیه سرآسیابی

 

وزن ۱۵ کیلوگرم

مقام اول :مهرانه مجیدی

مقام دوم: آیناز جعفری نژاد