به مناسبت نیمه شعبان جشنواره بازی‌ های بومی و محلی با هدف معرفی آئین‌ و سنت‌ ها و انواع بازی های محلی ویژه جوانان برگزار شد

به مناسبت نیمه شعبان جشنواره بازی‌ های بومی و محلی با هدف معرفی آئین‌ و سنت‌ ها و انواع بازی های محلی  ویژه جوانان برگزار شد