در چهارمین روز از روزهای هفته جوان تعدادی از ورزشکاران و جوانان شهرستان کوهبنان پارک خواجه خضر و پارک برهان الدین را پاکسازی کردند

در چهارمین روز از روزهای هفته جوان تعدادی از  ورزشکاران و جوانان شهرستان کوهبنان پارک خواجه خضر و پارک برهان الدین را پاکسازی کردند