به مناسبت هفته جوان تعدادی از دانش آموزان، دانشجویان و ورزشکاران جهت انجام معاینات پزشکی (تست قند خون، فشار خون و …)در محل مرکز بهداشت شهرستان کوهبنان حضور پیدا کردند

ارزیابی سلامت جوانان به مناسبت هفته جوان

به مناسبت هفته جوان تعدادی از دانش آموزان، دانشجویان و ورزشکاران جهت انجام معاینات پزشکی (تست قند خون، فشار خون و …)در محل مرکز بهداشت شهرستان کوهبنان حضور پیدا کردند